Uvoznik i distributer za Bosnu i Hercegovinu

BRACOM d.o.o. Sarajevo.

Patriotske lige 21, 71000 Sarajevo
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 426 666

Fax: +387 33 426 665

Web: www.bracom.ba

E-mail: info@bracom.ba


Uvoznik i distributer za Srbiju

InterBracom d.o.o. Beograd

Mite Ružića 46 V/2
Bosna i Hercegovina

Tel: +387 33 426 666

Mobile: +381 63 259 467

Web: www.bracom.ba

E-mail: info@bracom.ba